dimarts, 17 de maig del 2011

Gràfic de producció d'envasos

Comentari

Al gràfic es pot observar que els residus han anat pujant, però en Sta. Eulària a partir del 2009 hi va haber una baixa en la producció de residus, causada per els nous contenidors de reciclatge, la gent va començar a reciclar, en canvi a l'Illa d'Eivissa, els residus segueixen pujant, a quantitats molt elevades, degudes a la quantitat d'envasos produïts.

dijous, 12 de maig del 2011

Quants envasos produïm a l'illa d'Eivissa? I a Sta. Eulària?

A l'illa d'Eivissa: (2003-2010) A Sta. Eulària: (2003-2010)
· L'any 2003, es varen recuir 223 tones. · L'any 2003, es varen recuir 5 tones.
· L'any 2004, es varen recuir 320 tones. · L'any 2004, es varen recuir 41 tones.
· L'any 2005, es varen recuir 398 tones. · L'any 2005, es varen recuir 61 tones.
· L'any 2006, es varen recuir 518 tones. · L'any 2006, es varen recuir 75 tones.
· L'any 2007, es veren recuir 790 tones. · L'any 2007, es varen recuir 110 tones.

· L'any 2008, es varen recuir 930 tones. · L'any 2008, es varen recuir 132 tones.
· L'any 2009, es varen recuir 1.327 tones. · L'any 2009, es varen recuir 467 tones.
· L'any 2010, es varen recuir 1.753 tones · L'any 2010, es varen recuir 72 tones.

dimarts, 5 d’abril del 2011

Composició dels envasos de tetra bric.

Els tetra brics estàn formats per 6 capes per evitar el contacte amb el medi intern.          Tenen un 75% de paper.
          Tenen alumini per evitar l'entrada de llum,oxigen i la perdua d'olors.
          Tenen polietile que evita que l'aliment estiqui en contacte amb l'alumini.

http://www.tetrapak.com/ar/products_and_services/elsistematetrabrik/composici%C3%B3n%20del%20envase/Pages/default.aspx

dijous, 31 de març del 2011

QUÈ ÉS UN ENVÀS?

Un envàs és un producte que serveix per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies en qualsevol fase del se procés productiu, de distribució o venta.
·Algunes funcions i objectius són:
     -Protecció física.
     -Protecció mecànica.

Els primers envassos eren naturals, pells de animals morts, com conches de mar i fruites com els cocos, després es varen començar a fer de fusta. A Siria, Mesopotamia i Egipte, es varen a començar a fer envasos de argila. I finalment es varen crear a partir de metalls com l'alumini i plàstics.

QUÈ ÉS UN ENVÀS?


HISTÒRIA DELS ENVASOS