dijous, 31 de març del 2011

QUÈ ÉS UN ENVÀS?

Un envàs és un producte que serveix per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies en qualsevol fase del se procés productiu, de distribució o venta.
·Algunes funcions i objectius són:
     -Protecció física.
     -Protecció mecànica.

Els primers envassos eren naturals, pells de animals morts, com conches de mar i fruites com els cocos, després es varen començar a fer de fusta. A Siria, Mesopotamia i Egipte, es varen a començar a fer envasos de argila. I finalment es varen crear a partir de metalls com l'alumini i plàstics.

QUÈ ÉS UN ENVÀS?


HISTÒRIA DELS ENVASOS